Priser

 

ØNH

Kroner
f.o.m 01.01.2018  
Vurdering 1300,-
   

 

Type inngrep

Kroner
 f.o.m 01.01.2018  
Septumplastikk Settes ut fra inngrepets art og størrelse
Rinoplastikk Settes ut fra inngrepets art og størrelse
Conchotomi 13.900,-
FESS 20.700,-
Ganeplastikk 12.000,-
Øyelokkplastikk 14.800,-

 

 

Bestill time