Robby Roarsen

Robby Roarsen

Øre-nese-hals spesialist

Dr. Robby Roarsen er øre-nese-halslege, og spesialist i hode- og halskirurgi med vekt på nese-, plastisk- og kosmetisk ansiktskirurgi.

 

Han er utdannet ved Universitetet i Oslo, og har siden 2001 jobbet ved flere sykehus i Norge, deriblant som overlege på øre-nese-hals avdelingen ved Drammen sykehus.

* Spesialist innen Øre-nese-halssykdommer, hode- og halskirurgi 2010

* Board certified facial plastic surgeon 2014.

En av to i Norge, og Norges første sådanne iht. amerikansk standard. Dette betyr bl.a. betydelig utvidet kompetanse innenfor kompleks nesekirurgi. Han er faglig engasjert og driver for tiden et forskningsprosjekt innen en ny form for bihulekirurgi i Norge.

En av få i Norge som gjør avanserte ”totalneser”/større rhinoseptumplastikker med rekonstruksjoner av betydelig traumatiserte neser og septumperforasjoner. Mottar ukentlig pasienter for sekundær/revisjonskirurgi som tidligere er operert både i det offentlige og det private helsevesen.

Dr. Robby Roarsen har utført mer enn 3000 nese-bihuleinngrep, fordelt på Rhinoplastikker, Septumplastikker, Conchaplastikker/-tomier og FESS (endoskopiske bihuleoperasjoner).