Priser

Priser

 

Priser hos fastlegen gjeldende fra 1. juli 2017 – 30. juni 2018

 

Egenandeler som inngår i frikortgrunnlaget  kroner
   
Konsultasjon hos allmennpraktiserende lege på dagtid/kveld, legevakt 152/257
Sykebesøk på dagtid/kveld 205/328
Tillegg hos spesialist i allmennmedisin ved konsultasjon/sykebesøk 49/48
Enkel pasientkontakt, forespørsel, rådgivning v/fremmøte, bud 54
Enkel pasientkontakt ved telefon, sykmelding, rekvisisjon til røntgen/fysioterapi og henvisning til spesialist på gul trygdeblankett 65
Tillegg for taking av blodprøver og andre prøver 54
Taking og undersøkelse av hemoglobin, blodsenkning og telling av hvite blodlegemer og mikroskopering av urinsediment 54
   
Annet som ikke inngår i frikortgrunnlaget kroner
   
Utskrift av journal 85
Tillegg for konsultasjon /sykebesøk for pasient utenfor fastlegeordningen 114
 Tillegg for materiell ved bestemte prosedyrer:  
- Gynekologisk undersøkelse, enkle elastiske bind m.m. 61
- Spirometri, EKG, rektoskopi, enkelt sårskift m.m. 91
- Kateterisering, mindre kirurgiske inngrep m.m. 128
- Større kirurgiske inngrep, større sårskift m.m. 173
Tillegg for spesielt materiell, medisiner, spiral, kateter, gips, vaksiner, ortoser m.v. Etter kostnad
Ekspedisjonsgebyr ved forsendelse av resepter, rekvisisjoner, henvisninger osv. per brev, faks, telefon, e-post etter ønske fra pasienten 59
For bestilt enkelttime som avbestilles senere enn 24 timer før avtalt time eller ikke benyttes hos allmennlege/spesialist 154/251
Når legen må kreve inn ubetalt honorar kan legen i tillegg til honoraret belaste pasienten for legekontorets kostnader vedrørende dette Etter kostnad